e-ogrenme-trendi

2017 yılında Popüler olacak 5 E-Öğrenme Akımı

Bulut teknolojileri sayesinde farklı kaynaklardan güncel ve geçerli bir çok bilgi kaynaklarına anlık erişim olanakları, kurumsal LMS’lerin ve içeriklerinin değerini her geçen gün azaltıyor. Ayrıca, kurumsal hareket ile gruplar halinde eğitimler yerini bireysel öğrenme ortamlarına ve yaklaşımlarına bırakıyor. Bireyler kendi öğrenim süreçlerine kendileri çok kolay ve rahat yön verebiliyorlar. Tüm bu değişimler, artık kurum güdümünde tek bir ihtiyaç ve bakış açısıyla şekil alan öğrenme ortamlarının (LMS) sonunun yaklaştığını gösteriyor. Peki bu hususta yeni trendler neler? Gelin hep beraber bir göz atalım, yakından inceleyelim.

Kendi Öğrenim Süreci Kontrol Etme (Self directed learning – Learners Take Control)

Erişilebilir bilginin çoğalması, artık eğtimdeki itme etkisini azaltıyor. Artık bireyler kendi öğrenme süreçlerinin kontrollerini kendi ellerine alıp kendi kararları ve seçimleri doğrultusunda öğrenim süreçlerini belirleyebiliyorlar. Anlık karşılaştıkları problemleri hızlı çözebilmek adına kaynaklara her an her yerden erişebiliyorlar. O nedenle, ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme becerisi, hayatlarına daha fazla yön vermeye başlıyor. Informal öğrenme, performansa dayalı öğrenme, bilgi paylaşımı, grup içi öğrenme giderek popüler yaklaşımların başında geliyor. Kurumlar için Tin Can gibi hizmetler bu bireysel süreci takip etme ve analiz etmeye olanak sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş Öğrenme (Personalized -Adaptive- Learning)

Uyarlanmış öğrenme veya kişiselleştirilmiş öğrenme oldukça geniş bir kavram. Çoklu zeka kuramlarından da hatırladığımız bu yaklaşım artık kurumların da öğrenme süreçlerine etki etmeye başlıyor. Artık herkes için hazırlanmış eğitim paketleri yerini, bireysel birikimleri ve zekayı dikkate alarak şekillenme ihtiyanını getiriyor. Kişisel öğrenme hedeflerinin ve çıktılarının belirlenmesi artık çok daha önemli ve anlamlı bir sonuç, fark yaratmak için gerekli hale geliyor.

  • Kürasyon (Curation) Öğrenme süreçleri kişiselleştikçe ve kişisel kontroller artıkça, bireyselleştirilmiş materyallerin değeri gittikçe artıyor. İçeriğin özelleştirilmesi ve özgünleştirilmesi önemli.

Herhangi bir yer de, herhangi bir zamanda, herhangi bir cihazdan eğitim (Anywhere, anytime, any device)

İnternette sürekli bağlı cihazların yaygınlaşması, platformların arasındaki sınırların giderek azalması, öğrenme üzerindeki teknolojik bariyerlerin yok olmasına sebep oluyor. Hal böyle olunca artık bireyler, her türlü cihazdan her an her yerden öğrenme materyallerine erişim talep ediyorlar. Bu talep, paket yazılımların ve çözümlerin sunduğu olanakları giderek zorluyor. Ayrıca bu talebin güçlenmesi, kurum kontrolünde olan teknolojinin yeterliliğini sorgulamakta. Kişisel motivasyonu ve öğrenme isteğini kırmamak için bu tip ihtiyaçların ve gereksinimlere kurum olarak yanıt vermek giderek daha çok önem taşıyacak.

Özelleştirilmiş Öğrenme Materyalleri (Specialized Learning Material)

MOOC’ların (Massive Open Online Course) büyümesi ve yaygınlaşması, temel eğitimlerin giderek önemsizleşmesine sebep oluyor. Onun yerine uzmanlaşma ve deneyime dayalı becerilerin paylaşımı çok daha değerli bir hal alıyor. Bu noktada, 2 önemli etken direk öğrenme süreçlerine etki ediyor.

  • İçerik (Content) : Kurumsal kültürden öğeler barındıran eğitim içerikler özellikle kurum içi hazırlanan eğitimler giderek daha çok önem kazanıyor. Burada anlamlı bir fark yaratmak için yenilikçi teknolojiler ile yaratıcı içeriklerin hazırlanması da çok önemli.
  • Talep üzerine geliştirme (On demand Development) Geliştirme süreçlerinde de değişiklik yapma, içeriğin yeniden düzenlemesi hususunda önemli. Yazılım geliştirme süreçlerinden sıklıkla duyduğumuz AGILE metolojisi ile eğitim içeriklerinin geliştirilmesine de etki ediyor. Artık ADDIE ve benzeri metolojiler bu geliştirme süreçlerine anlık yanıt veremiyor. Çok daha hızlı hareket edebilme ve esneklik için geliştirme için kullanılan metodolojilerinde değiştirilmesi gerekiyor. Bu noktada daha detaylı bilgi için Michael Allen’ın makalesine göz atabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın


*